Επικοινωνήστε μαζί μας

    Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσετε με εκπροσώπους από τη διοργανωτική επιτροπή του συνεδρίου (ITS Hellas, Ι-SENSE-research group/Eρευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών)